Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

1. Lê Văn Nhiều: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/118-le-vn-nhiu

2. Nguyễn Duy Gia Hùng: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/119-nguyn-duy-gia-hung

3.Đặng Quang Dưỡng: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/120-dang-quang-duong

4. Nguyễn Thị Thanh Ngọc: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/122-nguyn-th-thanh-ngc

5. Đỗ Văn Hùng: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/123-do-van-hung

6. Nhan Tăng Huy: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/124-nhan-tang-huy

7. ISMMEL: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/125-ismmel

8. Nguyễn Thanh Sương: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/126-nguyen-thanh-suong

9. Đặng Hoàng Tú: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/127-dang-hoang-tu

10. Nguyễn Tấn Bảo: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/128-nguyen-tan-bao

11. Võ Văn Phụng: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/129-vo-van-phung

 

.12. Nguyễn Tấn Phước: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/130-nguyn-tn-phc-hc-sinh-lp-04tm

13. Nguyễn Quốc Dũng: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/131-bn-nguyn-quc-dng

14. Trầ Khắc Thảo: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/132-bn-trn-khc-tho

15. Trương Văn Định: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/133-truong-van-dinh

16. Tạ Đức Huy: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/137-bn-t-c-huy

17. Nguyễn Bình Nguyên: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/138-bn-nguyn-binh-nguyen-hc-sinh-lp-09scm

18. Bùi Bảo Hưng: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/139-ban-bui-bao-hung

19. Huỳnh Quốc Thanh: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/140-bn-hunh-quc-thanh

20. Mai Xuân Hải: http://www.hungvuongtech.edu.vn/home/thong-tin-hs-sv/hoc-vien-hoc-sinh-thanh-dat/144-ban-mai-xuan-hai

Tìm việc làm
Kêt nối với TCN Hùng Vương

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.